Zpracování firemní korespondence

zpracování firemní korespondence

Mailing nabízíme všem hospodářským subjektům, kteří hledají pro sebe optimální řešení v oblasti firemní korespondence. Na základě vašich potřeb nabízíme kompletní zpracování zásilek: výtisk, balení, adresování, vyplňování podacích dokumentů a odesíláni, pro které Klient doručí pouze podklady v elektronické podobě nebo částeční realizace služby obálkovaní a zpracování materiálů, v určeným rozsahu personalizace, přebalování, foliování nebo jinou práci.

 • Připravování materiálů k odeslání

  Nabízíme komplexní realizací procesů, včetně výtisku dokumentů, letáků a dalších materiálů, a také dodání obálek, obalů nebo etiket. Disponujeme vlastním zařízením k tisku, a také spolupracujeme s vyzkoušenými tiskárnami a dodavateli nezbytných materiálů.

 • Kompletace a balení zásilek.

  Na základě vašich potřeb nabízíme baleni korespondence ruční nebo pomocí strojů. Alternativou může být také nabízené naši společnosti baleni zásilek do folie.

 • Výběr poštovních operátorů podle představ odesilatele.

  Nabízíme poradenství v oblasti volby nejvhodnějšího pro vaši společnost operátora voleného podle specifikace jednotlivých zakázek a požadavků odesilatele, a pomůžeme optimalizovat s tímto spojené náklady.

 • Připravení zásilek k odeslání.

  Podle požadavků jednotlivých operátorů a specifikace zásilek, provádíme jejích náležité označení a připravujeme kompletní podací dokumentaci.

 • Dodání poštovním operátorům a kurýrním firmám.

  Zpracované zásilky jsou předávané k doručení u zvolených vámi operátorů.

 • Bezpečnost údajů.

  Dbáme na důvěrnost a bezpečnost naších Klientů, zajištěním plné ochrany zpracovávaných osobních údajů, přede vším zabezpečujeme před jejích zpřístupněním osobám třetím.

Další informace o podrobnostech naší nabídky obdržíte na přání. Proto neváhejte se nás kontaktovat.

Please, note that for statistical reasons and to meet the users' needs, this website uses cookie files. If you use this website without the change of cookie files settings, it is equivalent
with your consent to using and placing cookie files on your computer. Please, remember that you can enable or disable cookies and change your browser settings yourself. Close